Політика конфіденційності

Сайт – Інтернет-ресурс, розташований в мережі Інтернет за адресою: [ адрес ], на якому надається доступ до Програмного Забезпечення Сервіс назва для Користувачів для пошуку необхідної інформації. Під Сайтом, в залежності від контексту розуміється також: назва; доменне ім‘я; дизайн (графічне оформлення), архівні дані Сайту та будь-які його розділи, а також вся інформація, розміщена на Сайті Адміністрацією Сайту.

Користувач – фізична особа, яка прийняла (акцептувала) умови Ліцензійного договору, цю Політику конфіденційності, створила Обліковий запис та пройшла процедуру авторизації Користувача. Для цілей даної Політики конфіденційності – Суб‘єкт персональних даних.

Адміністрація Сайту – Товариство з обмеженою відповідальністю
Назва, код ЄДРПОУ:, юридична адреса, яке є власником майнових прав на Програме забезпечення Сервісу назва та має право на адміністрування та управління Сайту та кому належать всі виключні майнові авторські права на Програмне забезпечення та Сайт.

Загальні положення

У цій Політиці конфіденційності (далі – «Політика» ) встановлено порядок здійснення Адміністрацією Сайту обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, мета використання таких персональних даних, взаємодія Адміністрації Сайта з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також, контактна інформація для Користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у щодо захисту персональних даних.

Оскільки при роботі на Сайті Користувач може переходити на посилання, розміщені поза Сайтом, Користувач в такому випадку перенаправляється до сайтів інших компаній, де інформація про Користувачів збирається поза контролем Адміністрації Сайту. В такому випадку політики конфіденційності сайтів третіх осіб регулюватимуть порядок обробки інформації, отриманої від Користувачів цими третіми особами та положення цієї Політики не застосовуються.

Збір та використання персональних даних

Володільцем персональних даних Користувачів є ТОВ Назва, код ЄДРПОУ:, юридична адреса
При використанні Користувачем Сервісу назва Адміністрацією Сайту здійснюється обробка даних Користувача, а саме:

– даних, що надаються Користувачем при заповненні реєстраційної форми та створенні Облікового запису; – файли cookie, як зазначено нижче; – ір-адреси; – параметри і налаштувань інтернет-браузерів (User-agent).

Адміністрація Сайту збирає тільки ті персональні дані (наприклад, Ваше прізвище та ім’я, посада, місце роботи, контактний телефон, адреса електронної пошти та пароль доступу), які свідомо і добровільно надані Вами як Суб’єктом персональних даних в цілях отримання доступу до Сайту та Програмного забезпечення.

При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи до системи. Інші відомості по трафіку Користувача не обробляються і не зберігаються.

Адміністрація Сайту збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер Користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.

Підстави обробки персональних даних

Ваші персональні дані обробляються на наступних підставах:

– укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних;

– необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом;

– необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

Мета обробки персональних даних

Ваші персональні дані обробляються з наступною метою:

– реєстрації на Сайті та створення Облікового запису;

– надання доступу до Сайту для використання функціональних можливостей Сервісу назва;

– повідомлення про послуги, новини (в тому числі, щодо нових даних на Сайті), рекламні пропозиції шляхом відправлення електронних повідомлень на електронну адресу, повідомлень через месенджери Viber, Telegram;

– надання клієнтської підтримки;

– забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбачених статутними документами Адміністрації Сайту, ведення бухгалтерського обліку та здійснення операційної діяльності;

– на виконання законів України, у тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», а також відповідно до умов Ліцензійного договору.

Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються на термін строку дії Ліцензійного договору, та однак не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Ваші персональні дані будуть автоматично видалені:

– через 3 роки з моменту їх збору;

– на підставі видалення Облікового запису;

– на підставі заяви про видалення персональних даних.

Використання файлів cookie

Адміністрація Сайту використовує файли cookie та аналогічні технології відстеження, щоб відстежувати діяльність Сайту та активність Користувачів при його відвідуванні.

Файли cookie надсилаються у веб-переглядач із веб-сайту та автоматично зберігаються на пристрої Користувача, якщо в налаштуваннях Користувач не відмовився від всіх файлів cookie. Однак, якщо Покупець не приймає файли cookie, він втрачає можливість користуватися деякими сервісами Сайту. При повторному відвідуванні Користувачем Сайту, дані файлів cookie оновлюються.

Адміністрація Сайту використовує різні служби веб-аналітики, які відслідковують та звітують про трафік Сайту та можуть використовувати зібрані дані для контекстуалізації і персоналізації оголошень власної рекламної мережі, наприклад, Google Analytics (Політика конфіденційності Google розміщена за посиланням: посилання та Hotjar ( посилання )

Адміністрація Сайту також може залучати постачальників послуг для контролю та аналізу використання Сайту.

Взаємодія Сайту з іншими ресурсами

При використанні Користувачем Сервісу назва, на сторінках Сайту можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують Ваші дані. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер Користувача.

Взаємодія з третіми особами стосовно персональних даних

Адміністрація Сайту не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства України, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці.

На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде.

Конфіденційність активності суб’єкта персональних даних на Сайті

Відомості про активність (трафік) на Сайті Користувачів, які проходять через мережу, або електронну пошту Користувача захищені відповідно до законодавства. Адміністрація Сайту жодним чином або способом не порушує таємницю «активності» Користувача при використанні останнім сервісів Сайту.

Захист персональних даних

Адміністрація Сайту використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення.

Адміністрація Сайту забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Адміністрація Сайту надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які погодились на забезпечення конфіденційності такої інформації.

Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених статтями 7, 11, 29 Закону України «Про захист персональних даних» та іншими законами України, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Умови доступу до персональних даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами Закону України «Про захист персональних даних». Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

Доступ Користувача до даних про себе здійснюється безоплатно. Відстрочка доступу Користувача до своїх персональних даних не допускається.

Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

Права суб’єкта персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Ви, як Суб’єкт персональних даних, маєте наступні права:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди (якщо надається);

11) відкликати згоду на обробку персональних даних (якщо надається);

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення свої персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних (якщо надається), або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, будь ласка, звертайтеся: по електронній пошті на електронна адреса або напишіть листа на адресу: юридична адреса
Зміна Політики

До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення Користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення.

У випадку внесення змін до цієї Політики, Політика у новій редакції розміщується на Сайті та надсилається Користувачеві на його електронну адресу.

Якщо протягом терміну, як буде визначено у новій редакції Політики, Ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, шляхом направлення відповідного листа, це означатиме, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики.