ПОНЕДЕЛЬНИК, 01-03-2021
06:00     БИЗНЕС 06:15     DW.ВИЗЕРУНОК ДНЯ 06:30     ЖИТТЯ, ПОВНЕ РАДОСТІ
07:00     БИЗНЕС 07:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 07:41     DW. ВИЗЕРУНОК ДНЯ
08:00     БИЗНЕС 08:30     ИНФОВЕЧЕР 09:00     Еженедельник.СВІТ
09:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 09:49     DW.ВИЗЕРУНОК ДНЯ 10:00     БИЗНЕС
10:10     БИЗНЕС-ГОСТЬ 10:41     БИЗНЕС-ГОСТЬ 11:00     БИЗНЕС
11:26     РАДІО СВОБОДА 11:31     DW. ЗАВТРА — СЬОГОДНІ 12:00     БИЗНЕС
12:25     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 12:30     БИЗНЕС-ГОСТЬ 13:00     G-TV
16:00     БИЗНЕС 16:25     РАДІО СВОБОДА 16:30     DW.У ХОРОШІЙ ФОРМІ
17:00     БИЗНЕС 17:15     ИНФОВЕЧЕР 17:43     паралелі
18:00     БИЗНЕС 18:25     БИЗНЕС-ГОСТЬ 19:00     БИЗНЕС
19:28     ИНФОВЕЧЕР 20:00     БИЗНЕС 20:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ
21:00     БИЗНЕС 21:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 21:46     DW.ВИЗЕРУНОК ДНЯ
22:00     БИЗНЕС 22:15     ИНФОВЕЧЕР 22:49     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
22:54     РАДІО СВОБОДА 23:00     БИЗНЕС 23:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ
00:00     БИЗНЕС 00:15     DW.У ХОРОШІЙ ФОРМІ 00:44     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ
01:00     БИЗНЕС 01:15     ИНФОВЕЧЕР 02:00     БИЗНЕС
02:15     DW. ЗАВТРА-СЬОГОДНІ 03:00     БИЗНЕС 03:15     ИНФОВЕЧЕР
04:00     БИЗНЕС 04:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 04:40     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
04:45     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 05:00     Еженедельник.СВІТ 05:30     DW. У ХОРОШІЙ ФОРМІ

 

 

ВТОРНИК, 02-03-2021
06:00     БИЗНЕС 06:15     DW.ВИЗЕРУНОК ДНЯ 06:30     ЖИТТЯ, ПОВНЕ РАДОСТІ
07:00     БИЗНЕС 07:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 07:23     БИЗНЕС-ГОСТЬ
07:41     DW. ВИЗЕРУНОК ДНЯ 08:00     БИЗНЕС 08:10     ИНФОВЕЧЕР
08:40     паралелі (повтор від ПН) 09:00     БИЗНЕС 09:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ
09:49     DW.ВИЗЕРУНОК ДНЯ 10:00     БИЗНЕС 10:10     БИЗНЕС-ГОСТЬ
10:41     БИЗНЕС-ГОСТЬ 11:00     БИЗНЕС 11:26     DW.ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
11:31     DW. У ФОКУСІ ЄВРОПА 12:00     БИЗНЕС 12:25     РАДІО СВОБОДА
12:30     БИЗНЕС-ГОСТЬ 13:00     G-TV 16:00     БИЗНЕС
16:25     DW.ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 16:30     DW.ЗАВТРА-СЬОГОДНІ 17:00     БИЗНЕС
17:15     ИНФОВЕЧЕР 17:43     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 18:00     БИЗНЕС
18:25     БИЗНЕС-ГОСТЬ 19:00     БИЗНЕС 19:28     ИНФОВЕЧЕР
20:00     БИЗНЕС 20:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 21:00     БИЗНЕС
21:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 21:46     DW.ВИЗЕРУНОК ДНЯ 22:00     БИЗНЕС
22:15     ИНФОВЕЧЕР 22:49     РАДІО СВОБОДА 22:54     DW.ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
23:00     БИЗНЕС 23:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 00:00     БИЗНЕС
00:15     DW.ЗАВТРА-СЬОГОДНІ 01:00     БИЗНЕС 01:15     ИНФОВЕЧЕР
02:00     Еженедельник.СВІТ 02:30     феєрія 03:00     БИЗНЕС
03:15     ИНФОВЕЧЕР 04:00     БИЗНЕС 04:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ
04:35     феєрія 05:00     БИЗНЕС 05:15     ИНФОВЕЧЕР

 

 

СРЕДА, 03-03-2021
06:00     БИЗНЕС 06:15     DW.ВИЗЕРУНОК ДНЯ 06:30     ЖИТТЯ, ПОВНЕ РАДОСТІ
07:00     БИЗНЕС 07:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 07:41     DW. ВИЗЕРУНОК ДНЯ
08:00     БИЗНЕС 08:10     ИНФОВЕЧЕР 08:37     БИЗНЕС-ГОСТЬ
09:00     БИЗНЕС 09:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 09:49     DW.ВИЗЕРУНОК ДНЯ
10:00     БИЗНЕС 10:10     БИЗНЕС-ГОСТЬ 10:41     БИЗНЕС-ГОСТЬ
11:00     БИЗНЕС 11:26     РАДІО СВОБОДА 11:31     DW.ЗАВТРА-СЬОГОДНІ
12:00     БИЗНЕС 12:25     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 12:30     БИЗНЕС-ГОСТЬ
13:00     G-TV 16:00     БИЗНЕС 16:25     РАДІО СВОБОДА
16:30     DW. У ФОКУСІ ЄВРОПА 17:00     БИЗНЕС 17:15     ИНФОВЕЧЕР
17:43     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 18:00     БИЗНЕС 18:25     БИЗНЕС-ГОСТЬ
19:00     БИЗНЕС 19:28     ИНФОВЕЧЕР 20:00     БИЗНЕС
20:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 21:00     БИЗНЕС 21:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ
21:46     DW.ВИЗЕРУНОК ДНЯ 22:00     БИЗНЕС 22:15     ИНФОВЕЧЕР
22:49     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 22:54     РАДІО СВОБОДА 23:00     БИЗНЕС
23:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 00:00     БИЗНЕС 00:15     DW. У ФОКУСІ-ЄВРОПА
01:00     БИЗНЕС 01:15     ИНФОВЕЧЕР 02:00     БИЗНЕС
02:15     феєрія 02:35     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 03:00     БИЗНЕС
03:15     ИНФОВЕЧЕР 04:00     БИЗНЕС 04:15     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
04:23     БИЗНЕС-ГОСТЬ 05:00     Еженедельник.СВІТ 05:30     DW. ЗАВТРА-СЬОГОДНІ

 

 

ЧЕТВЕРГ, 04-03-2021
06:00     БИЗНЕС 06:15     DW.ВИЗЕРУНОК ДНЯ 06:30     ЖИТТЯ, ПОВНЕ РАДОСТІ
07:00     БИЗНЕС 07:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 07:41     DW. ВИЗЕРУНОК ДНЯ
08:00     БИЗНЕС 08:10     ИНФОВЕЧЕР 08:37     БИЗНЕС-ГОСТЬ
09:00     БИЗНЕС 09:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 09:49     DW.ВИЗЕРУНОК ДНЯ
10:00     БИЗНЕС 10:10     БИЗНЕС-ГОСТЬ 10:41     паралелі
11:00     БИЗНЕС 11:26     DW.ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 11:31     DW.У ХОРОШІЙ ФОРМІ
12:00     БИЗНЕС 12:25     РАДІО СВОБОДА 12:30     БИЗНЕС-ГОСТЬ
13:00     G-TV 16:00     БИЗНЕС 16:25     DW.ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
16:30     DW.ЗАВТРА-СЬОГОДНІ 17:00     БИЗНЕС 17:15     ИНФОВЕЧЕР
17:43     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 18:00     БИЗНЕС 18:25     БИЗНЕС-ГОСТЬ
19:00     БИЗНЕС 19:28     ИНФОВЕЧЕР 20:00     БИЗНЕС
20:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 21:00     БИЗНЕС 21:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ
21:46     DW.ВИЗЕРУНОК ДНЯ 22:00     БИЗНЕС 22:15     ИНФОВЕЧЕР
22:49     РАДІО СВОБОДА 22:54     DW.ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 23:00     БИЗНЕС
23:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 00:00     БИЗНЕС 00:15     DW. ЗАВТРА-СЬОГОДНІ
00:45     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 01:00     БИЗНЕС 01:15     ИНФОВЕЧЕР
02:00     Еженедельник.СВІТ 02:30     феєрія 03:00     БИЗНЕС
03:15     ИНФОВЕЧЕР 03:44     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 04:00     БИЗНЕС
04:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 05:00     БИЗНЕС 05:15     DW.У ФОКУСІ ЄВРОПА
05:46     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ

 

 

ПЯТНИЦА, 05-03-2021
06:00     БИЗНЕС 06:15     DW.ВИЗЕРУНОК ДНЯ 06:30     ЖИТТЯ, ПОВНЕ РАДОСТІ
07:00     БИЗНЕС 07:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 07:41     DW. ВИЗЕРУНОК ДНЯ
08:00     БИЗНЕС 08:10     ИНФОВЕЧЕР 08:37     БИЗНЕС-ГОСТЬ
09:00     БИЗНЕС 09:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 09:49     DW.ВИЗЕРУНОК ДНЯ
10:00     БИЗНЕС 10:10     БИЗНЕС-ГОСТЬ 10:41     БИЗНЕС-ГОСТЬ
11:00     БИЗНЕС 11:26     РАДІО СВОБОДА 11:31     DW. У ФОКУСІ ЄВРОПА
12:00     БИЗНЕС 12:25     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 12:30     БИЗНЕС-ГОСТЬ
13:00     G-TV 16:00     БИЗНЕС 16:25     РАДІО СВОБОДА
16:30     DW.У ХОРОШІЙ ФОРМІ 17:00     БИЗНЕС 17:15     ИНФОВЕЧЕР
17:43     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 18:00     БИЗНЕС 18:25     БИЗНЕС-ГОСТЬ
19:00     БИЗНЕС 19:28     ИНФОВЕЧЕР 20:00     БИЗНЕС
20:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 21:00     БИЗНЕС 21:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ
21:46     DW.ВИЗЕРУНОК ДНЯ 22:00     БИЗНЕС 22:15     ИНФОВЕЧЕР
22:49     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 22:54     РАДІО СВОБОДА 23:00     БИЗНЕС
23:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 00:00     БИЗНЕС 00:15     DW.У ХОРОШІЙ ФОРМІ
00:45     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 01:00     БИЗНЕС 01:15     ИНФОВЕЧЕР
02:00     БИЗНЕС 02:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 03:00     БИЗНЕС
03:15     ИНФОВЕЧЕР 04:00     БИЗНЕС 04:20     БИЗНЕС-ГОСТЬ
05:00     Еженедельник.СВІТ 05:30     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ

 

 

СУББОТА, 06-03-2021
06:00     БИЗНЕС 06:15     DW.У ХОРОШІЙ ФОРМІ 06:41     БИЗНЕС-ГОСТЬ
07:00     БИЗНЕС 07:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 08:00     БИЗНЕС
08:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 09:00     БИЗНЕС 09:18     ИНФОВЕЧЕР
10:00     БИЗНЕС 10:15     феєрія 10:38     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ
11:00     БИЗНЕС 11:15     DW.ЗАВТРА-СЬОГОДНІ 11:42     БИЗНЕС-ГОСТЬ
12:00     БИЗНЕС 12:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 13:00     G-TV
16:00     БИЗНЕС 16:25     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 16:30     феєрія
17:00     БИЗНЕС 17:15     DW. У ФОКУСІ ЄВРОПА 18:00     БИЗНЕС.Підсумки
18:35     БИЗНЕС-ГОСТЬ 19:00     БИЗНЕС 19:15     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
19:21     БИЗНЕС-ГОСТЬ 20:00     БИЗНЕС 20:18     БИЗНЕС-ГОСТЬ
21:00     БИЗНЕС 21:15     DW. ЗАВТРА-СЬОГОДНІ 22:00     БИЗНЕС
22:15     DW.У ФОКУСІ ЄВРОПА 23:00     БИЗНЕС 23:19     ИНФОВЕЧЕР
00:00     БИЗНЕС 00:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 01:00     БИЗНЕС
01:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ 02:00     БИЗНЕС 02:15     БИЗНЕС-ГОСТЬ
02:46     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 03:00     БИЗНЕС 03:17     ИНФОВЕЧЕР
03:46     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 04:00     БИЗНЕС 04:17     БИЗНЕС-ГОСТЬ
04:35     феєрія

 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 07-03-2021
06:00     БИЗНЕС 06:20     ИНФОВЕЧЕР 06:50     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
07:00     ЗМІНИ СВІЙ СВІТ 07:29     ГОСТЬ У БИЗНЕС 08:00     БИЗНЕС
08:15     ГОСТЬ У БИЗНЕС 09:00     БИЗНЕС 09:15     ГОСТЬ У БИЗНЕС
10:00     БИЗНЕС 10:15     феєрія 10:35     ГОСТЬ У БИЗНЕС
11:00     БИЗНЕС 11:15     DW. У ФОКУСІ ЄВРОПА 11:42     ГОСТЬ У БИЗНЕС
12:00     БИЗНЕС 12:15     ГОСТЬ У БИЗНЕС 13:00     G-TV
16:00     БИЗНЕС 16:25     DW.Відкривай Нмеччину (ПОВТОР з минулих) 16:30     феєрія
17:00     БИЗНЕС 17:15     DW. ЗАВТРА-СЬОГОДНІ 17:45     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ
18:00     БИЗНЕС.Підсумки 18:35     ГОСТЬ У БИЗНЕС 19:00     Еженедельник.СВІТ
19:30     ИНФОВЕЧЕР 20:00     БИЗНЕС 20:20     ИНФОВЕЧЕР
21:00     БИЗНЕС 21:20     DW.У Хорошій Формі 22:00     Еженедельник.СВІТ
22:30     феєрія 23:00     Еженедельник.СВІТ 23:30     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФР
00:00     БИЗНЕС 00:15     DW.У ФОКУСІ-ЄВРОПА 00:41     ГОСТЬ У БИЗНЕС
01:00     Еженедельник.СВІТ 01:30     ИНФОВЕЧЕР 02:00     БИЗНЕС
02:15     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 02:20     БИЗНЕС-ГОСТЬ 03:00     Еженедельник.СВІТ
03:30     феєрія 04:00     БИЗНЕС 04:15     DW.У ХОРОШІЙ ФОРМІ
04:41     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 05:00     Еженедельник.СВІТ 05:30     ГОСТЬ У БИЗНЕС
05:00     БИЗНЕС 05:18     ИНФОВЕЧЕР