ПОНЕДІЛОК, 01-03-2021
06:00     бізнес 06:15     DW.ВІЗЕРУНОК ДНЯ 06:30     ЖИТТЯ, ПОВНЕ РАДОСТІ
07:00     бізнес 07:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 07:41     DW. ВІЗЕРУНОК ДНЯ
08:00     бізнес 08:30     ИНФОВЕЧЕР 09:00     тижневик.СВІТ
09:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 09:49     DW.ВІЗЕРУНОК ДНЯ 10:00     Бізнес
10:10     БІЗНЕС-ГІСТЬ 10:41     БІЗНЕС-ГІСТЬ 11:00     бізнес
11:26     РАДІО СВОБОДА 11:31     DW. ЗАВТРА – СЬОГОДНІ 12:00     бізнес
12:25     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 12:30     БІЗНЕС-ГІСТЬ 13:00     G-TV
16:00     бізнес 16:25     РАДІО СВОБОДА 16:30     DW.У ХОРОШІЙ ФОРМІ
17:00     бізнес 17:15     ИНФОВЕЧЕР 17:43     паралелі
18:00     бізнес 18:25     БІЗНЕС-ГІСТЬ 19:00     бізнес
19:28     ИНФОВЕЧЕР 20:00     бізнес 20:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ
21:00     бізнес 21:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 21:46     DW.ВІЗЕРУНОК ДНЯ
22:00     бізнес 22:15     ИНФОВЕЧЕР 22:49     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
22:54     РАДІО СВОБОДА 23:00     бізнес 23:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ
00:00     бізнес 00:15     DW.У ХОРОШІЙ ФОРМІ 00:44     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ
01:00     бізнес 01:15     ИНФОВЕЧЕР 02:00     бізнес
02:15     DW. ЗАВТРА-СЬОГОДНІ 03:00     бізнес 03:15     ИНФОВЕЧЕР
04:00     бізнес 04:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 04:40     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
04:45     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 05:00     тижневик.СВІТ 05:30     DW. У ХОРОШІЙ ФОРМІ

 

 

ВІВТОРОК, 02-03-2021
06:00     бізнес 06:15     DW.ВІЗЕРУНОК ДНЯ 06:30     ЖИТТЯ, ПОВНЕ РАДОСТІ
07:00     бізнес 07:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 07:23     БІЗНЕС-ГІСТЬ
07:41     DW. ВІЗЕРУНОК ДНЯ 08:00     бізнес 08:10     ИНФОВЕЧЕР
08:40     паралелі (повтор від ПН) 09:00     бізнес 09:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ
09:49     DW.ВІЗЕРУНОК ДНЯ 10:00     бізнес 10:10     БІЗНЕС-ГІСТЬ
10:41     БІЗНЕС-ГІСТЬ 11:00     бізнес 11:26     DW.ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
11:31     DW. У ФОКУСІ ЄВРОПА 12:00     бізнес 12:25     РАДІО СВОБОДА
12:30     БІЗНЕС-ГІСТЬ 13:00     G-TV 16:00     бізнес
16:25     DW.ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 16:30     DW.ЗАВТРА-СЬОГОДНІ 17:00     бізнес
17:15     ИНФОВЕЧЕР 17:43     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 18:00     бізнес
18:25     БІЗНЕС-ГІСТЬ 19:00     бізнес 19:28     ИНФОВЕЧЕР
20:00     бізнес 20:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 21:00     бізнес
21:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 21:46     DW.ВІЗЕРУНОК ДНЯ 22:00     бізнес
22:15     ИНФОВЕЧЕР 22:49     РАДІО СВОБОДА 22:54     DW.ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
23:00     бізнес 23:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 00:00     бізнес
00:15     DW.ЗАВТРА-СЬОГОДНІ 01:00     бізнес 01:15     ИНФОВЕЧЕР
02:00     тижневик.СВІТ 02:30     феєрія 03:00     бізнес
03:15     ИНФОВЕЧЕР 04:00     бізнес 04:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ
04:35     феєрія 05:00     бізнес 05:15     ИНФОВЕЧЕР

 

 

СЕРЕДА, 03-03-2021
06:00     бізнес 06:15     DW.ВІЗЕРУНОК ДНЯ 06:30     ЖИТТЯ, ПОВНЕ РАДОСТІ
07:00     бізнес 07:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 07:41     DW. ВІЗЕРУНОК ДНЯ
08:00     бізнес 08:10     ИНФОВЕЧЕР 08:37     БІЗНЕС-ГІСТЬ
09:00     бізнес 09:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 09:49     DW.ВІЗЕРУНОК ДНЯ
10:00     бізнес 10:10     БІЗНЕС-ГІСТЬ 10:41     БІЗНЕС-ГІСТЬ
11:00     бізнес 11:26     РАДІО СВОБОДА 11:31     DW.ЗАВТРА-СЬОГОДНІ
12:00     бізнес 12:25     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 12:30     БІЗНЕС-ГІСТЬ
13:00     G-TV 16:00     бізнес 16:25     РАДІО СВОБОДА
16:30     DW. У ФОКУСІ ЄВРОПА 17:00     бізнес 17:15     ИНФОВЕЧЕР
17:43     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 18:00     бізнес 18:25     БІЗНЕС-ГІСТЬ
19:00     бізнес 19:28     ИНФОВЕЧЕР 20:00     бізнес
20:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 21:00     бізнес 21:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ
21:46     DW.ВІЗЕРУНОК ДНЯ 22:00     бізнес 22:15     ИНФОВЕЧЕР
22:49     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 22:54     РАДІО СВОБОДА 23:00     бізнес
23:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 00:00     бізнес 00:15     DW. У ФОКУСІ-ЄВРОПА
01:00     бізнес 01:15     ИНФОВЕЧЕР 02:00     бізнес
02:15     феєрія 02:35     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 03:00     бізнес
03:15     ИНФОВЕЧЕР 04:00     бізнес 04:15     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
04:23     БІЗНЕС-ГІСТЬ 05:00     тижневик.СВІТ 05:30     DW. ЗАВТРА-СЬОГОДНІ

 

 

ЧЕТВЕРГ, 04-03-2021
06:00     бізнес 06:15     DW.ВІЗЕРУНОК ДНЯ 06:30     ЖИТТЯ, ПОВНЕ РАДОСТІ
07:00     бізнес 07:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 07:41     DW. ВІЗЕРУНОК ДНЯ
08:00     бізнес 08:10     ИНФОВЕЧЕР 08:37     БІЗНЕС-ГІСТЬ
09:00     бізнес 09:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 09:49     DW.ВІЗЕРУНОК ДНЯ
10:00     бізнес 10:10     БІЗНЕС-ГІСТЬ 10:41     паралелі
11:00     бізнес 11:26     DW.ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 11:31     DW.У ХОРОШІЙ ФОРМІ
12:00     бізнес 12:25     РАДІО СВОБОДА 12:30     БІЗНЕС-ГІСТЬ
13:00     G-TV 16:00     бізнес 16:25     DW.ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
16:30     DW.ЗАВТРА-СЬОГОДНІ 17:00     бізнес 17:15     ИНФОВЕЧЕР
17:43     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 18:00     бізнес 18:25     БІЗНЕС-ГІСТЬ
19:00     бізнес 19:28     ИНФОВЕЧЕР 20:00     бізнес
20:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 21:00     бізнес 21:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ
21:46     DW.ВІЗЕРУНОК ДНЯ 22:00     бізнес 22:15     ИНФОВЕЧЕР
22:49     РАДІО СВОБОДА 22:54     DW.ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 23:00     бізнес
23:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 00:00     бізнес 00:15     DW. ЗАВТРА-СЬОГОДНІ
00:45     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 01:00     бізнес 01:15     ИНФОВЕЧЕР
02:00     тижневик.СВІТ 02:30     феєрія 03:00     бізнес
03:15     ИНФОВЕЧЕР 03:44     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 04:00     бізнес
04:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 05:00     бізнес 05:15     DW.У ФОКУСІ ЄВРОПА
05:46     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ

 

 

П’ЯТНИЦЯ, 05-03-2021
06:00     бізнес 06:15     DW.ВІЗЕРУНОК ДНЯ 06:30     ЖИТТЯ, ПОВНЕ РАДОСТІ
07:00     бізнес 07:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 07:41     DW. ВІЗЕРУНОК ДНЯ
08:00     бізнес 08:10     ИНФОВЕЧЕР 08:37     БІЗНЕС-ГІСТЬ
09:00     бізнес 09:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 09:49     DW.ВІЗЕРУНОК ДНЯ
10:00     бізнес 10:10     БІЗНЕС-ГІСТЬ 10:41     БІЗНЕС-ГІСТЬ
11:00     бізнес 11:26     РАДІО СВОБОДА 11:31     DW. У ФОКУСІ ЄВРОПА
12:00     бізнес 12:25     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 12:30     БІЗНЕС-ГІСТЬ
13:00     G-TV 16:00     бізнес 16:25     РАДІО СВОБОДА
16:30     DW.У ХОРОШІЙ ФОРМІ 17:00     бізнес 17:15     ИНФОВЕЧЕР
17:43     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 18:00     бізнес 18:25     БІЗНЕС-ГІСТЬ
19:00     бізнес 19:28     ИНФОВЕЧЕР 20:00     бізнес
20:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 21:00     бізнес 21:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ
21:46     DW.ВІЗЕРУНОК ДНЯ 22:00     бізнес 22:15     ИНФОВЕЧЕР
22:49     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 22:54     РАДІО СВОБОДА 23:00     бізнес
23:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 00:00     бізнес 00:15     DW.У ХОРОШІЙ ФОРМІ
00:45     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 01:00     бізнес 01:15     ИНФОВЕЧЕР
02:00     бізнес 02:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 03:00     бізнес
03:15     ИНФОВЕЧЕР 04:00     бізнес 04:20     БІЗНЕС-ГІСТЬ
05:00     тижневик.СВІТ 05:30     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ

 

 

СУБОТА, 06-03-2021
06:00     бізнес 06:15     DW.У ХОРОШІЙ ФОРМІ 06:41     БІЗНЕС-ГІСТЬ
07:00     бізнес 07:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 08:00     бізнес
08:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 09:00     бізнес 09:18     ИНФОВЕЧЕР
10:00     бізнес 10:15     феєрія 10:38     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ
11:00     бізнес 11:15     DW.ЗАВТРА-СЬОГОДНІ 11:42     БІЗНЕС-ГІСТЬ
12:00     бізнес 12:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 13:00     G-TV
16:00     бізнес 16:25     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 16:30     феєрія
17:00     бізнес 17:15     DW. У ФОКУСІ ЄВРОПА 18:00     бізнес.Підсумки
18:35     БІЗНЕС-ГІСТЬ 19:00     бізнес 19:15     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
19:21     БІЗНЕС-ГІСТЬ 20:00     бізнес 20:18     БІЗНЕС-ГІСТЬ
21:00     бізнес 21:15     DW. ЗАВТРА-СЬОГОДНІ 22:00     бізнес
22:15     DW.У ФОКУСІ ЄВРОПА 23:00     бізнес 23:19     ИНФОВЕЧЕР
00:00     бізнес 00:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 01:00     бізнес
01:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ 02:00     бізнес 02:15     БІЗНЕС-ГІСТЬ
02:46     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 03:00     бізнес 03:17     ИНФОВЕЧЕР
03:46     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 04:00     бізнес 04:17     БІЗНЕС-ГІСТЬ
04:35     феєрія

 

 

НЕДІЛЯ, 07-03-2021
06:00     бізнес 06:20     ИНФОВЕЧЕР 06:50     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ
07:00     ЗМІНИ СВІЙ СВІТ 07:29     ГІСТЬ У БІЗНЕС 08:00     бізнес
08:15     ГІСТЬ У БІЗНЕС 09:00     бізнес 09:15     ГІСТЬ У БІЗНЕС
10:00     бізнес 10:15     феєрія 10:35     ГІСТЬ У БІЗНЕС
11:00     бізнес 11:15     DW. У ФОКУСІ ЄВРОПА 11:42     ГІСТЬ У БІЗНЕС
12:00     бізнес 12:15     ГІСТЬ У БІЗНЕС 13:00     G-TV
16:00     бізнес 16:25     DW.Відкривай Нмеччину (ПОВТОР з минулих) 16:30     феєрія
17:00     бізнес 17:15     DW. ЗАВТРА-СЬОГОДНІ 17:45     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ
18:00     бізнес.Підсумки 18:35     ГІСТЬ У БІЗНЕС 19:00     тижневик.СВІТ
19:30     ИНФОВЕЧЕР 20:00     бізнес 20:20     ИНФОВЕЧЕР
21:00     бізнес 21:20     DW.У Хорошій Формі 22:00     тижневик.СВІТ
22:30     феєрія 23:00     тижневик.СВІТ 23:30     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФР
00:00     бізнес 00:15     DW.У ФОКУСІ-ЄВРОПА 00:41     ГІСТЬ У БІЗНЕС
01:00     тижневик.СВІТ 01:30     ИНФОВЕЧЕР 02:00     бізнес
02:15     DW. ВІДКРИВАЙ НІМЕЧЧИНУ 02:20     БІЗНЕС-ГІСТЬ 03:00     тижневик.СВІТ
03:30     феєрія 04:00     бізнес 04:15     DW.У ХОРОШІЙ ФОРМІ
04:41     DW. SHIFT. ЖИТТЯ В ЦИФРІ 05:00     тижневик.СВІТ 05:30     ГІСТЬ У БІЗНЕС
05:00     бізнес 05:18     ИНФОВЕЧЕР